masz pytanie
zadzwoń
   ikona telefonu +48 32 325 73 00

ikona e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tektura Opakowania Papier S.A.

Ochrona środowiska

recycling

Ochrona środowiska jest istotnym punktem w zarządzaniu naszą firmą. Aby utrzymać zasadę zrównoważonego rozwoju staramy się rozsądnie wykorzystywać zasoby naturalne. Jako producent wyrobów papierowych posiadający instalację do recyklingu makulatury mamy świadomość, jak istotną ważną rolę spełnia segregacja i racjonalna gospodarka odpadami już w każdym gospodarstwie domowym, dlatego współdziałamy z organizacjami oraz innymi firmami w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

 • W 2011 roku uzyskaliśmy międzynarodowy certyfikat FSC® CU-COC-816877, który potwierdza, że surowce używane przez nas w procesie produkcyjnym pochodzą z odpowiedzialnie zarządzanej i nadzorowanej gospodarki leśnej.
 • Posiadamy własną oczyszczalnię ścieków o wydajności 1 000 000 000 litrów rocznie, co zapewnienia stały przepływ wody wysokiej czystości i gwarantuje oddawanie czystej wody ponownie do ekosystemu.
 • Poprzez kontrolę i stałe zapobieganie zanieczyszczeniom, minimalizowanie odpadów produkcyjnych i system ciągłego doskonalenia proekologicznej polityki działamy zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska.

Z jednej tony makulatury można wyprodukować taką samą ilość papieru, co z 17 drzew. Nasza instalacja przerabia ponad 55 000 makulatury rocznie na nowy papier. W 2012 roku zmodernizowaliśmy nasz park maszynowy i uruchomiliśmy wysoko stężeniowy hydropulper pozwalający wyodrębnić z opakowań kartonowych do płynnej żywności pierwotne włókna celulozy i traktować te opakowania wielomateriałowe jako surowiec. Dzięki temu staliśmy się jedną z niewielu instalacji mogącą przeprowadzać recykling tego odpadu. Podejmujemy współpracę z organizacjami propagującymi racjonale zagospodarowanie odpadu-surowca w Polsce. Zapraszamy dostawców makulatury do podjęcia współpracy handlowej. 

Polityka Środowiskowa TOP S.A.

Odpowiedzialność za środowisko jest dla Zarządu TOP S.A. istotnym czynnikiem decyzyjnym. Działając od wielu lat w sektorze produkcji papieru i tektury, mamy świadomość zarówno negatywnego wpływu procesów produkcyjnych na środowisko, jak i pozytywnej roli jaką odgrywa recykling odpadów opakowaniowych w gospodarce obiegu zamkniętego.

Prowadzimy swoją działalność zgodnie z wymaganiami wynikającymi wprost z przepisów prawa, a także posiadanych pozwoleń zintegrowanych zobowiązujących nas do stosowania najlepszych dostępnych technik. Utrzymujemy system zarządzania środowiskowego oparty na wymaganiach Normy Międzynarodowej ISO 14001:2015.
Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego tak, aby uzyskiwać stałą poprawę wyników w zakresie ochrony środowiska.

Ograniczamy negatywny wpływ na środowisko naturalne m.in. poprzez:

 • racjonalną gospodarkę surowcami,
 • redukcję zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz wody,
 • zapobieganie awariom technologicznym.

Stale podnosimy świadomość pracowników w zakresie wpływu wykonywanej przez nich pracy na środowisko oraz podejmujemy natychmiastowe działania korygujące w przypadku wystąpienia niezgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi wymaganiami dotyczącymi środowiska. W miarę możliwości zachęcamy naszych dostawców i podwykonawców do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.

ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Zakres SZŚ obejmuje całość działalności TOP SA bez żadnych wyłączeń, tj.:

 1. Produkcję masy włóknistej, papieru i tektury z odpadów w Zakładzie w Tychach Czułowie,
 2. Produkcję masy włóknistej i tektury z odpadów w Zakładzie w Katowicach Kostuchnie.

Zakresem SZŚ objęte są wszystkie komórki organizacyjne Spółki zaangażowane w procesy wspierające działalność zasadniczą, w tym:

 • wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby własne w kotłowni węglowej zlokalizowanej na terenie Zakładu w Tychach Czułowie,
 • pozyskanie surowca oraz organizacja dostaw surowca i dystrybucji wyrobów gotowych,
 • nadzór nad wszystkimi działaniami prowadzonymi na terenach należących do Spółki (informacja graficzna dostępna na żądanie).

 

W naszej firmie stosujemy urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze, które nie wpływają niekorzystnie na zdrowie ludzi i na środowisko. Nasza działalność nie powoduje uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.