Polityka prywatnościZgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:
Współadministratorami Twoich danych osobowych są Tektura Opakowania Papier S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Katowickiej 182 wpisana do Krajowego Rejestru sądowego pod numerem 0000068512, posiadająca nr NIP:6460323966, REGON: 272583717, oraz Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp. Z O.O. z siedzibą w Tychach, przy ul. Katowickiej 182 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000162520, posiadająca nr NIP: 6462379497, REGON:276165046.
Kontakt z Administratorami danych osobowych – iod@topsa.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
•    Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
•    Biuro rachunkowe
 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zlecenia.