Recykling makulatury a wpływ na środowisko

Recycling makulatury to działanie pozwala zaoszczędzić sporo miejsca na wysypiskach lub w firmach, gdzie papier wykorzystywany jest w dużych ilościach. To także sposób na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a w szczególności zanieczyszczenia wód i powietrza. Pozwala również uchronić przed wycięciem wiele drzew, które potencjalnie zostałoby przeznaczonych na produkcję papieru.

Technologia przerobu makulatury

Pierwszym etapem recyclingu makulatury jest odpowiednia segregacja jeszcze w domach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do pojemników na papier nie należy wyrzucać zatłuszczonych opakowań z papieru, tapet, artykułów higienicznych oraz opakowań, które w swoim składzie mają inne materiały niż papier jak na przykład karton po mleku. Odpowiednio przesegregowana makulatura w punktach zbiórki odpadów jest sortowana z uwzględnieniem odmian jakościowych papieru, czyszczona, sprasowywana, a następnie odbarwiania. W zależności od przeznaczenia makulatura może być również bielona, co pozwala na uzyskanie papieru do druku czy tektur pudełkowych.

Zalety recyklingu makulatury

Recykling przynosi wiele korzyści dla otoczenia oraz środowiska. Dzięki ponownemu wykorzystaniu materiałów nie powstają nowe wysypiska, a te istniejące dzięki nowoczesnym technologiom stają się bardziej przyjazne dla środowiska. Recycling makulatury pozwala zaoszczędzić wiele drzew, wody oraz oleju, które w normalnych warunkach są wykorzystywane do produkcji papieru. Ponadto ponowne przetworzenie makulatury to oszczędność energii elektrycznej niezbędnej do zasilenia maszyn w zakładach produkujących tekturę i papier.

Leave a Reply